Oppsummering av Vikinglaug innen teknologi, utvikling og drift