Integrering av teknologi etter oppkjøp, View, Torgeir Pedersen