Fra produkt til plattform – arkitektur og organisasjon i Attensi, Anne Lise Waal