Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet, Oslo Børs